Nhận được chứng chỉ quỹ, bảng sao kê tài khoản trong bao lâu?
Site Overlay

Nhận được chứng chỉ quỹ, bảng sao kê tài khoản trong bao lâu?

Nhận được chứng chỉ quỹ , bảng sao kê tài khoản trong bao lâu? Là những vấn đề chưa bao giờ hot trên thị trường chứng khoán hiện nay. Vậy hôm nay, cophieuchungkhoan.com.vn muốn mang đến cho khách hàng những kiến thức, tin tức cần thiết về chứng chỉ quỹ.

Sau khi tôi đầu tư vào một chứng chỉ quỹ, tôi sẽ nhận được chứng chỉ quỹ hoặc bảng sao kê tài khoản trong bao lâu?

Tầm quan trọng nhận được chứng chỉ quỹ 
Tầm quan trọng nhận được chứng chỉ quỹ

Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn chắc chắn đã coi các khoản đầu tư quỹ tương hỗ như một phần trong danh mục đầu tư của mình. Chúng mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trên các công cụ đầu tư khác nhau như vốn chủ sở hữu, nợ và vàng, đồng thời tạo ra một danh mục đầu tư có khả năng giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Có các quỹ tương hỗ đầu tư độc quyền vào các công cụ vốn chủ sở hữu hoặc vào các công cụ nợ hoặc kết hợp cả hai. Bất kể kỳ vọng lợi nhuận của bạn và mức độ ưa thích rủi ro, có một quỹ tương hỗ có khả năng đáp ứng các yêu cầu của bạn. Bạn có thể quan tâm: Cách định giá cổ phiếu

Vì vậy, nếu bạn là một nhà đầu tư không thực sự hiểu về đầu tư, nhận được chứng chỉ quỹ và bảng sao kê tài khoản trong bao lâu. Hoặc bạn không có thời gian để tự đầu tư, thì đầu tư quỹ tương hỗ có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Cách tốt nhất để bắt đầu hành trình đầu tư của bạn với quỹ tương hỗ là:

  • Xác định mục tiêu của bạn (học hành của con cái, mua nhà, v.v.)
  • Đánh giá hồ sơ rủi ro của bạn
  • Chọn các chương trình quỹ tương hỗ có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận mong muốn và phù hợp với hồ sơ rủi ro của bạn
  • Chọn xem bạn muốn đầu tư gộp hay bắt đầu Kế hoạch đầu tư có hệ thống (SIP), hoặc thực hiện kết hợp cả hai

Bạn có thể đầu tư trực tiếp với quỹ tương hỗ ngoại tuyến bằng cách đến chi nhánh của họ hoặc bạn có thể tiếp cận một nhà môi giới ngoại tuyến. Ngoài ra, bạn có thể đầu tư trực tuyến thông qua trang web chính thức hoặc thông qua nhiều ứng dụng tài chính cá nhân. Sau khi bạn nhận được chứng chỉ quỹ từ đầu tư vào quỹ tương hỗ thành công, bạn sẽ nhận được sao kê tài khoản từ quỹ tương hỗ. Chúng thường được gửi cho bạn với tư cách là nhà đầu tư 6 tháng một lần, mỗi khi bạn đầu tư vào quỹ tương hỗ hoặc nếu bạn mua lại bất kỳ thứ gì. Bạn cũng có thể tải xuống bảng sao kê cho tài khoản của mình ngay lập tức từ trang web AMC tương ứng. Bạn có thể quan tâm: Cách nhận cổ tức chứng khoán

Nhận được chứng chỉ quỹ bao lâu?
Nhận được chứng chỉ quỹ bao lâu?

Bản sao kê tài khoản có một bản tóm tắt về tất cả các khoản đầu tư của bạn với nhà quỹ cụ thể. Tuyên bố có thể chứa các chi tiết sau:

  • Chi tiết cá nhân và ngân hàng: Phần này sẽ hiển thị tên, địa chỉ, ID E-mail và số liên lạc của bạn. Nó được chia sẻ với bạn để bạn có thể đảm bảo họ có tất cả các chi tiết chính xác của bạn và có thể thực hiện các thay đổi cần thiết trong trường hợp bạn muốn thay đổi bất kỳ chi tiết nào.
  • Số Folio: Đây là số nhận dạng duy nhất của bạn với quỹ tương hỗ. Bạn có thể sử dụng con số này cho tất cả các khoản đầu tư của mình với một quỹ tương hỗ cụ thể.
  • Chi phí và giá trị các khoản đầu tư của bạn: Phần này hiển thị chi phí đầu tư của bạn, các đơn vị được phân bổ và giá trị hiện tại của các khoản đầu tư của bạn dựa trên NAV tại ngày báo cáo.
  • Tên cố vấn, EUIN và chi tiết PAN: Nếu bạn đã đầu tư thông qua một cố vấn, thì phần này sẽ hiển thị tên, mã và số EUIN của người đó.
  • Tóm tắt giao dịch: Phần này chứa thông tin chi tiết về các giao dịch của bạn bao gồm mua / đổi và liệu bạn đã chọn SIP hay SWP.

Bây giờ, bạn cũng có thể nhận được Báo cáo tài khoản hợp nhất (CAS), là bảng sao kê tổng hợp của tất cả các giao dịch của bạn được thực hiện trong tháng bằng tất cả các quỹ tương hỗ từ của bạn. Có thể nói cách khác, nhận được chứng chỉ quỹ, bảng sao kê tài khoản trong khoảng thời gian 6 tháng. Bạn có thể quan tâm: Chứng chỉ quỹ là gì?

Sự khác biệt giữa quỹ chủ động và quỹ thụ động liên quan đến quỹ đầu tư là gì? Chúng có thể tác động đến việc đầu tư của bạn như thế nào?

Các quỹ tương hỗ là các phương tiện đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, tập hợp tiền của nhiều nhà đầu tư và đầu tư theo cách đa dạng hoặc cụ thể vì lợi ích của tất cả các nhà đầu tư. Mục tiêu của bạn xác định nhận được chứng chỉ quỹ tương hỗ mà bạn nên đầu tư. Nói chung, quỹ tương hỗ có thể được chia thành quỹ tương hỗ chủ động và thụ động.

Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa hai loại:

QUỸ HOẠT ĐỘNG QUỸ THỤ ĐỘNG
Sự định nghĩa Đầu tư tích cực là một cách tiếp cận tích cực hơn để quản lý quỹ tương hỗ. Vai trò của người quản lý quỹ là vô cùng quan trọng khi anh ta đưa ra quyết định về loại và số lượng cổ phiếu được mua và bán trong danh mục quỹ. Đầu tư thụ động theo sau lợi nhuận của thị trường chung. Chiến lược này thiên về chiến lược mua và nắm giữ trong đó người quản lý quỹ chỉ cần mua cùng một loại chứng khoán như trong chỉ số chuẩn và theo cùng một tỷ lệ.
Khách quan Mục tiêu của quỹ được quản lý tích cực là liên tục đánh bại lợi nhuận do thị trường cung cấp. Mục tiêu của quỹ thụ động là đáp ứng lợi nhuận của thị trường.
Phí Các quỹ đang hoạt động thường có phí cao hơn do người quản lý quỹ cần chủ động theo dõi các cơ hội đầu tư. Ngoài ra, chi phí giao dịch mua và bán chứng khoán cao hơn đối với các quỹ này. Các quỹ thụ động có phí rất thấp vì chúng chỉ theo dõi chỉ số và không có quá nhiều doanh thu.
Linh hoạt Các quỹ đang hoạt động tương đối tự do trong việc lựa chọn bất kỳ cổ phiếu hoặc khoản đầu tư nào mà họ muốn đầu tư để có thể đạt được lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro cao nhất cho các nhà đầu tư của họ. Các quỹ thụ động được giới hạn trong việc đầu tư theo cách giống như chỉ số. Vì vậy, chúng khá không linh hoạt.
Minh bạch Không phải lúc nào cũng rõ ràng những cổ phiếu hoặc khoản đầu tư nào sẽ được đưa vào danh mục đầu tư. Nó là khá minh bạch để xem các thành phần của các quỹ thụ động.

Đầu tư tích cực dành cho các nhà đầu tư muốn chấp nhận rủi ro cao hơn và có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn, trong khi quỹ thụ động dành cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc đầu tư với khẩu vị rủi ro thấp hơn. Bạn có thể quan tâm: Tỷ lệ chi trả cổ tức

Ý nghĩa của giai đoạn trong chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ là phương tiện đầu tư tập hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư và đầu tư vào vốn chủ sở hữu, nợ, vàng, v.v. Chúng được quản lý chuyên nghiệp và đảm bảo rằng bạn có thể tạo ra một danh mục chứng khoán đa dạng có mức độ rủi ro và lợi tức khác nhau. Quan trọng hơn, quỹ tương hỗ có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính trải rộng trên nhiều khung thời gian như ngắn hạn (1 năm trở xuống), trung hạn (1 đến 5 năm) và dài hạn (hơn 5 năm).

Nói chung, nhận được chứng chỉ quỹ cũng có thể được chia thành quỹ tương hỗ đóng và quỹ tương hỗ mở. Trong khi các quỹ mở không có yêu cầu như vậy, các quỹ tương hỗ đóng có ‘thời gian khóa’ thường là 3 năm. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư không thể rút tiền khỏi quỹ trong thời hạn 3 năm kể từ khi bắt đầu đầu tư. Điều này được thực hiện vì quá nhiều lần mua lại ở giai đoạn đầu có thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định của quỹ tương hỗ và các quỹ có sẵn để đầu tư. Việc mua lại quá nhiều cũng có thể có nghĩa là người quản lý quỹ có thể phải sớm thoát khỏi các khoản đầu tư của quỹ để đáp ứng việc mua lại quỹ, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của toàn bộ quỹ. Thời gian khóa tài khoản giúp duy trì tính thanh khoản mà quỹ được hưởng và duy trì lợi ích của toàn bộ nhà đầu tư.

Mặc dù mục đích chính của giai đoạn khóa là để bảo toàn giá trị của khoản đầu tư, nhưng bạn phải đảm bảo rằng thời gian đầu tư của mình ít nhất từ ​​3 đến 5 năm trước khi đầu tư nhận được chứng chỉ quỹ có thời gian khóa.

Ý nghĩa giai đoạn chứng chỉ quỹ
Ý nghĩa giai đoạn chứng chỉ quỹ

Tóm lại, nhận được chứng chỉ quỹ, bảng sao kê tài khoản trong bao lâu? Giờ đây, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về khi được cung cấp thông tin qua bài viết này. Hy vọng bạn có nhiều trải nghiệm thú vị từ nơi đây, chúc bạn thành công! Bạn có thể quan tâm: Đầu tư chứng khoán dài hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *